A3 praktinio taikymo dirbtuvės


Spalio 28 d. vyko A3 praktinio taikymo dirbtuvės AB Vilniaus baldai, Savanorių pr. 178, Vilniuje. Dirbtuves vedė Hubertas Petružis, Lean konsultantas, Lean profesionalų asociacijos direktorius.

 

 

KAM TAI SKIRTA?
A3 forma yra puikus problemų sprendimo įrankis, kurio taikymas duoda įspūdingus rezultatus pačiose įvairiausiose veiklose. AB Vilniaus baldai turi sukaupę didelę A3 taikymo patirtį kokybės gerinimui, įrengimų perderinimo laikų trumpinimui, gamybos pralaidumo didinimui ir kitose srityse. A3 praktinio taikymo dirbtuvės skirtos įmonėms, kurios nori:

  • Sustiprinti darbuotojų ir vadovų problemų sprendimo gebėjimus
  • Sukurti paremtą delegavimu nuolatinio tobulėjimo kultūrą
  • Pagerinti Lean veiklos rezultatyvumą

DIRBTUVIŲ TIKSLAS:

  • Praktiškai susipažinti su A3 metodika ir sužinoti apie svarbiausius šios metodikos taikymo aspektus
  • Suprasti, kokios būna tipinės A3 metodikos taikymo klaidos
  • Pamatyti realius sėkmingo A3 formos taikymo pavyzdžius iš AB Vilniaus baldai procesų optimizavimo patirties
  • Įgyti esminius A3 metodikos taikymo įgūdžius

 

Dirbtuvių programa:

 

9:00 – 9:15 Įvadas
AB Vilniaus baldai Lean sistemos diegimo trumpas pristatymas
9:15 – 10:00 Teorija
· Problemų sprendimo instrumentas A3
· „5 kodėl?, „Žuvies kaulo” ir Pareto diagramos
10:00 – 11:30 1 praktinė dalis
Konkrečių A3 formos praktinio taikymo pavyzdžių pristatymai
11:30 – 12:00 A3 formų pristatymų aptarimas
12:00 – 13:00 Pietūs
13:00 – 14:15 Ekskursija
· Susipažinimas su gamyba, praktiškai taikomais Lean sprendimais, A3 formų lentomis
· Klausimų ir atsakymų sesija
14:15 – 14.30 Kavos pertraukėlė
14:30 – 16:00 2 praktinė dalis – darbas komandose
· Dirbtuvių dalyviams aktualių problemų įvardinimas
· Pasiskirstymas į komandas (dalyviai pasiskirsto į komandas pagal įvardintų problemų aktualumą)
· A3 formų parengimas
16:00 – 17:00 3 praktinė dalis – grįžtamasis ryšys A3 komandoms
· Komandos pristato savo parengtas A3 formas
· Konsultantas suteikia grįžtamąjį ryšį

pdf