Hubertas Petružis

Lean profesionalų asociacijos direktorius

Hubertas Petružis yra Lean konsultantas. Padeda pertvarkyti ir optimizuoti savo procesus verslo ir viešojo sektoriaus organizacijoms. Hubertas, taip pat, yra Lean profesionalų asociacijos direktorius ir Lean mokymo centro steigėjas. Gamybos vadovų klubų fasilitatorius.

Hubertas Petružis turi virš 20 metų konsultavimo patirtį. Vykdė Lean sistemos diegimo ir procesų tobulinimo projektus su tokiomis kompanijomis kaip Arginta, Orlen Lietuva, Trelleborg Engineered Systems Lithuania, AMG, Omnitel, Boen Lietuva, Grigiškės, Mano būstas, Markučiai ir daugeliu kitų verslo įmonių. Dirbo su tokiomis viešojo sektoriaus organizacijomis kaip paramos fondas ESFA, Kėdainių rajono poliklinika, Valstybinis patologijos centras, Valstybinė mokesčių inspekcija.

Nuolatos tobulina savo žinias ir įgūdžius dalyvaudamas Lean studijų kelionėse, konferencijose ir seminaruose Europoje, JAV ir Japonijoje. Organizuoja Lean studijų keliones į Japoniją.